top of page

ARAŞTIRMALAR LABORATUVARDA BAL ARISI ZEHRİNDEKİ BİR MOLEKÜLÜN MEME KANSERİ HÜCRELERİNİ YOK ETTİĞİNİ GÖSTERDİ

Birçoğumuz bal arısı iğnesiyle acı verici bir karşılaşma tecrübe ettiysek de, onların bu silahları sadece bir dert olmayabilir. Yeni bir laboratuvar araştırması bal arısı zehrinde bulunan bir molekülün kanser hücrelerinin büyümesini bastırdığını gösterdi. Araştırma, çok kısıtlı tedaviye sahip aşırı saldırgan olan üçlü negatif meme kanseri(TNBC) tipi de dâhil olmak üzere meme kanserinin belirli alt tiplerine odaklandı.

resim_2020-10-20_133805.png

TNBC tüm meme kanserlerinin yüzde 15’ini oluşturur. Çoğu durumda, hücreleri normal hücrelerde görülebilenden daha fazla EGFR adı verilen molekül üretir. Bu molekülü özel olarak hedefleyen tedaviler geliştirmeye yönelik önceki girişimler işe yaramadı, çünkü sağlıklı hücreleri de kötü yönde etkiliyor.Bal arısı (Apis mellifera) zehri, egzama tedavisi gibi diğer tıbbi tedavilerde potansiyel göstermektedir, ve melanom da dahil olmak üzere bir süredir anti-tümör özelliklerine sahip olduğu bilinmektedir. Ama moleküler düzeyde tümörlere karşı nasıl çalıştığı tam olarak anlaşılamamaktadır. Şimdi, cevaba büyük bir adım daha yaklaştık.

Arılar, zehirlerinin yarısını oluşturan ve sokmalarını gerçekten acı verici hale getiren molekül olan melittin'i kendi patojenleriyle savaşmak için kullanırlar. Böcekler bu peptidi sadece zehirlerinde üretmezler, enfeksiyonlara yanıt olarak ifade edildiği diğer dokularda da üretir.

görsel1.jpg

Araştırmacılar, bu güçlü molekülü hedef alarak, laboratuvarda yetiştirilen kanser hücrelerini ve normal hücreleri İrlanda, İngiltere ve Avustralya'dan gelen bal arısı zehrine ve İngiltere'den gelen bumblebee (Bombus terrestris) zehrine maruz bıraktı.Melittin içermeyen, ancak diğer potansiyel hücre öldürücülere sahip olan bumblebee (yaban arısı) zehrinin göğüs kanseri hücreleri üzerinde çok az etkisi olduğunu buldular, ancak farklı bölgelerden gelen bal arısı zehri bir fark yarattı.

Harry Perkins Tıbbi Araştırma Enstitüsü'nden tıbbi araştırmacı Ciara Duffy, "Zehir son derece etkiliydi." dedi. "Melittin'in kanser hücresi zarlarını 60 dakika içinde tamamen yok edebildiğini gördük."Melittin bir antikorla bloke edildiğinde, arı zehrine maruz kalan kanser hücreleri hayatta kaldı - bu, melittin'in gerçekten de önceki deneylerdeki sonuçlardan sorumlu zehir bileşeni olduğunu gösteriyor.

MEME K.jpg

En iyi bölüm: melittin normal hücreler üzerinde çok az etkiye sahipti, özellikle çok sayıda EGFR ve HER2 (bazı meme kanseri türleri tarafından aşırı üretilen başka bir molekül) üreten hücreleri hedef aldı; Hatta kanser hücrelerinin çoğalma yeteneğini bile bozdu.Bu çalışmaya dahil olmayan Batı Avustralya Baş Bilimcisi Peter Klinken, "Bu çalışma, hücre çoğalmasını azaltmak için melittinin meme kanseri hücrelerindeki sinyal yollarına nasıl müdahale ettiğini gösteriyor" dedi.

Sonuçlarını daha da ileriye götüren araştırma ekibi, gerçek anlaşmaya kıyasla nasıl performans göstereceğini görmek için melittin sentetik bir versiyonunu da üretti.Duffy, sentetik ürünün bal arısı zehrinin kanser önleyici etkilerinin çoğunu yansıttığını bulduklarını söyledi. Duffy ve ekibi daha sonra kemoterapi ilaçlarıyla eşleştirilmiş melittin etkisini farelerde test etti. Deneysel tedavi, kanser hücrelerinin bağışıklık sistemi tarafından tespit edilmekten kaçınmak için kullandıkları bir molekülün seviyelerini azalttı.Duffy,"Melittin'in oldukça agresif meme kanseri tiplerini tedavi etmek için dosetaksel gibi küçük moleküller veya kemoterapilerle kullanılabileceğini bulduk." dedi.

MEME K2.jpg

"Melittin ve dosetaksel kombinasyonu, farelerde tümör büyümesini azaltmada son derece etkiliydi.”EGFR ve HER2'nin aşırı ekspresyonu, akciğer kanseri gibi diğer kanser türlerinde de görülür ve bu sonuçlar, bunların melittin için de potansiyel hedefler olabileceğini düşündürmektedir.

Tabii ki, pek çok şey bir petri kabındaki bir kanser hücresini öldürebilir ve araştırmacılar, bu arı zehri molekülünün insanlarda potansiyel olarak bir tedavi olarak kullanılabilmesi için daha uzun bir yol olduğu konusunda uyarıyorlar.Makalelerinde, "Bu peptitlerin toksisitelerini ve maksimum tolere edilen dozlarını resmi olarak değerlendirmek için gelecekteki çalışmalar, insan denemelerinden önce gerekli olacaktır." diye yazdılar.

Ancak bu korkunç böcek silahı, doğada bulunan ve insan hastalıkları için de faydalı olabilecek başka bir inanılmaz kimyasal örneği sunuyor. Ancak, diğer birçok canlı gibi bal arılarının da kendi başlarına önemli sağlık tehditleriyle karşı karşıya olduklarını unutmamalıyız.

bottom of page