top of page

TBY, NOBEL İLAÇ BAŞKANI HASAN ULUSOY İLE İLAÇ ENDÜSTRİSİ, BİYOBENZER İLAÇLAR VE ÖNÜMÜZDEKİ DÖRT YIL PLANLARI HAKKINDA GÖRÜŞTÜ.

  • İlaç fiyatlarının yıllık ayarlamasının

Nobel Ilaç'ın faaliyetlerinin yanı sıra

daha geniş olarak ilaç endüstrisi üzerindeki

etkisi ne oldu?

 

 

Bu yıllık ayarlamayı ilk kez yapmıyoruz

-herhangi bir fiyat artışı olduğunda da g

erçekleşebilir. Fiyat artışları genellikle yürürlüğe

girmeden bir süre önce duyurulduğundan, bazı

şirketler bir satış argümanı olarak önceki fiyatla

ürün sunmayı tercih etmektedir. Aslında ortak

zam veya indirim uygulamalarından farklı değildir

ve bu depolardan ve eczanelerden bir talep yaratır.

Bir şirket olarak, satışlardan ödün verme

eğiliminde değiliz, dolayısıyla bu sürelerde uygulayacağımız özel bir uygulama yok. Ürün teslimatında da sorun yaşamıyoruz. Tedarik sistemimiz, planlamayı aylar öncesinden yapmamızı zorunlu kılabiliyor ve tüketim kanalında büyük stok bulundurmadığımız için olağanüstü taleplere açık olamıyoruz.

 

 

  • Daha genel olarak, Türkiye'deki ilaç düzenleme yapısı sağlık sektörünü nasıl destekliyor ve iyileştirmek için ne gibi değişiklikler yapılabilir?

 

 

Türkiye, ilaç mevzuatı, üretim kabiliyeti ve kapasitesi ile ilaca erişim açısından küresel bir örnektir. GMP standartlarında ulusal gereklilikleri kolayca karşılayabilecek yeterli sayıda fabrika ve Ar-Ge tesisimiz bulunmaktadır. Yaklaşık 150.000 doktor ve 25.000 eczacı, yılda yaklaşık 500 milyon reçete üretiyor ve halkımıza 2,5 milyar kutu ilaç gönderiyoruz. Sistem sağlam olsa da, düzenleme tarafında eksik olan biyobenzer ürünlerin ulusal düzenlemesidir. Her zaman böyle bir düzenlemenin Türk ilaç şirketleri için piyasayı iyileştireceğini söylemiştim. Şu anda uygulamada olan düzenleme en çok Avrupa ve ABD'den alınmakta ve bu Türk ilaç firmalarının piyasaya girmesini zorlaştırmaktadır. Benzer ülkelere bakacak olursanız Rusya, Güney Kore, Hindistan ve Çin gibi biyobenzerlikteki başarılarına bakarsanız her biri kendi düzenleyici sistemleriyle çalışıyorlar. Türkiye benzer bir sistemin uygulanması ile aynı başarıyı yaşayabilir.

  • Türkiye'nin sağlık sigortası sistemi üzerindeki artan baskı ilaç endüstrisini ve Nobel Ilaç'ın faaliyetlerini nasıl etkiliyor?

 

 

 Şu anda, çok sınırlı bir istisna dışında tasarruf sağlamak için, Türkiye'deki tüm nüfus sağlık sigortası kapsamındadır. Bu, gurur duymamız gereken bir avantaj, çünkü gelişmiş ülkeler arasında bile pek çoğu bunu sağlayamıyor. Bununla birlikte, böyle bir kapsayıcı sistem finansman sorunlarını da beraberinde getirmektedir. Son 15 yılda, nüfus ve ortalama yaştaki artışla birlikte, sağlık hizmetlerine ve ilaçlara erişimdeki iyileşmeler beklenmedik şekilde maliyetleri arttırmıştır. Sadece bir düşünün, son 15 yılda, bir sağlık merkezine yapılan başvuru sayısı kişi başına dört kat arttı. Bugün itibariyle, her birimiz 8'den fazla bir hekimi ziyaret ediyoruz, 6 reçetemiz var ve yılda ortalama 30 kutu ilaç tüketiyoruz. Uyuşturucu tüketiminin yaklaşık yüzde 80'i kamu bütçesi tarafından finanse edilmektedir. Ülke olarak aldığımız hizmetlerin seviyesiyle gurur duyuyoruz. Bununla birlikte, bu sistemi etkinleştirmek için gereken finansal kaynaklar yetersiz olduğunda kullanılan yöntemler, sektörümüz için çok fazla sıkıntıya neden olmaktadır. Enflasyona ve döviz kurlarındaki artışa rağmen ilaç fiyatları sürekli düşmekte, bu nedenle sektördeki şirketler için ana gündemde kalmak olmuştur. Nobel olarak, faaliyetlerimizin etkin yurtiçi operasyonlarımızla sınırlı kalmamasından dolayı daha büyük bir güven duygusundan yararlanıyoruz, aynı zamanda uluslararası olarak genişledik ve net ihracatçı olduk. Bununla birlikte, şu anda, Türkiye'deki ilaç tedarikinin artık sürdürülebilir olmayacağından ve Ar-Ge ve üretim kültürümüzün zarar görmesinden korkuyoruz.​

  • Nobel Ilaç, 2023 vizyonuyla biyobenzer ilaçlar alanında ne gibi yatırımlar yaptı?

 

 

Yukarıda bahsettiğim finansman sorununun temel nedenlerinden biri, ilaç alanında halen oldukça dışa bağımlı olduğumuzdur. Her yıl, ilaç endüstrisi yaklaşık 4 milyar dolarlık bir dış ticaret açığına uğruyor. Bu nedenle “ilaçlara yabancı bağımlılığı azaltmak” 10. Kalkınma Planı ve 2023 vizyon belgesi gibi devlet programlarına bir hedef olarak tanıtılmıştır. Bu aslında, yerli kalkınmayı ve üretimi desteklemek için başlatılan programın asıl amacıdır. Biyobenzer ilaçların belirttiği gibi, sizinle de belirttiğimiz gibi, ilk firma seçildik ve bu projede TÜBİTAK ile birlikte çalışıyoruz, projenin ilk aşaması olan hücre gelişimi çoktan tamamlandı. Gerekli yatırımları yaptık ve kararlı bir şekilde ilerliyoruz. Bu, şirketimizin dış ticaret açığı olmayan bir şampiyon ilaç ihracatçısı olarak genel duruşuna çok uygun, Biyoteknoloji alanlarından biri olarak kabul ediyoruz. Bu şartlar gelecek varoluş ve başarı için en önemli şartlar.

 

 

  • Nobel Ilaç için bir başka önemli yatırım alanı enjekte edilebilir ürünler ve diğer hastane ürünleridir. Bu alan neden seçildi?

 

 

Öncelikle bitmiş biyobenzer ürünlerin üretimi için enjekte edilebilir tesise ihtiyacımız vardı. İkinci sebep ihracatımızı arttırmak. Enjekte edilebilir malzemelerin çok kullanıldığı ülkelerde faaliyet gösteriyoruz ve bu ülkelere çok fazla ihracat planlıyoruz. Yurtiçinde, Türkiye'de enjekte edilebilir maddelerin kullanımı da artmaktadır. Hükümet sağlık turizmini artıracak şehir hastaneleri kurduğu için, bu tür ürünlerin hastanelerde kullanımı artacaktır.

 

 

  • Nobel İlaç’ın en çok ithalat ihracat pazarları nerede ve gelecekte en büyük talep artışını nerede görmeyi bekliyorsunuz?

 

 

Şu anda yirmi ülkede pazarlama ve satış operasyonlarını kendi ekiplerimiz aracılığıyla yürütmekteyiz. 20 yıl önce başlayan uluslararası genişlemede ilk adımımız olan Kazakistan ve Özbekistan’daki uluslarası üretim tesislerimizle Orta Asyada’dan Doğu Avrupa’ya kadar geniş bir coğrafi bölgede faaliyet gösterdik. Bu ülkelerin potansiyeli vardı ve gelişime açıktı. Bu tesisler sadece ulusal ihtiyaçları karşılamakla kalmaz, aynı zamanda komşu bölgelere ihracat için bir araç sağlar. Daha yakın zamanlarda, en yeni ihracat hedefimiz olan Rusya, özellikle aktif olduğumuz tüm diğer ülkelerin toplamına eşit bir potansiyele sahip olduğu için bizim için önemlidir. Rusya pazarında yer almak zordur lakin ilk sonuçlar çok umut verici. Gelecekteki hedeflerimiz olarak, Afrika, Orta Doğu ve bazı Avrupa ülkelerini düşünüyoruz. Bazılarında ilk adımları çoktan attık.

 

 

  • Nobel İlaç’ın devam eden en önemli yatırım planları ve en büyük hedefleri nelerdir?

 

 

Biyoteknoloji alanında yatırımlarımız devam etmektedir, amacımız tesisimizi en yakın zamanda bitirmek ve en geç 2023 yılına kadar bu ürünlerle pazarda kalabilmek için projemize devam etmektir. Bunun dışında iç pazar payımızı artırmaya devam etmeyi ve dış operasyonlarımızda hedeflerimize ulaşmayı umuyoruz.

Kaynakça:

https://www.thebusinessyear.com/turkey-2020/hasan-ulusoy-chairman-nobel-ilac/vip-interview?sfns=mo

Görseller:fortuneturkey.com, pharmaboardroom.com, deskgram.net

hasan.jpg
bottom of page