top of page

Roche Kanserlerde ROS1 Proteini Tespit Etmek İçin İlk In Vitro Tanı IHC Testini Başlattı

Roche kanserlerde ROS1 proteini tespit etmek için ilk cam içinde tanı IHC testi başlattı.

•Roche VENTANA ROS1 (SP384) Tavşan Monoklonal Birincil Antikoru, piyasadaki ilk ve tek in vitro teşhis, ROS1 immünohistokimya testidir.

•Biyomarker, başlangıçta kanserde yüksek ROS1 protein ekspresyonunu tanımlamak için uygun maliyetli ve verimli bir araç sağlayabilir.

•ROS1-pozitif kanser vakaları, ağırlıklı olarak genç ve sigara içmeyenlerde bulunan, tüm küçük hücreli olmayan akciğer kanseri (NSCLC) olgularının yüzde 1-2'sini oluşturuyor. Roche VENTANA ROS1 (SP384) Tavşan Monoklonal Birincil Antikor, ilk ve tek in vitro teşhis ROS1 immünohistokimya (IHC) deneyinin küresel lansmanını duyurdu. Test, dokuda ROS1 proteininin varlığını tespit eder ve ROS1 pozitif kanser vakalarının belirlenmesinde yararlı olabilir. Amerikan Patologları Koleji'nden ve ulusal kapsamlı kanser ağından gelen yönergeler, onaylanmış akciğer adenokarsinom vakaları için ROS1 testini önermektedir. Küçük hücreli olmayan akciğer kanseri vakalarının yüzde 2'sine kadar bulunan bu kanser türleri nadir olduğundan, bir ROS1 IHC biyomarker kullanımı, Floresan In Situ Hibridizasyonu (FISH) veya yeni nesil sıralama gibi başka bir yöntemle teyit etmeden önce yüksek ROS1 protein ekspresyonu olan vakaları tanımlamanın uygun maliyetli ve verimli bir yolunu sağlayabilir. Roche Doku Tanı Teşhisi Başkanı Jill German, “Son derece hassas ROS1 testimiz, önerilen akciğer kanseri test rehberi için ilave edilmiş hızlı geri dönüş yararları ile birlikte canlı dışındaki deney ortamında ilk teşhisli IHC'dir,” dedi. Bugün küçük sayılamayan hücreli akciğer kanseri vakalarında bu önemli olsa da, ROS1 diğer kanser türlerinde yapılan bazı klinik çalışmalarda da araştırılmaktadır. ” VENTANA ROS1 (SP384) Tavşan Monoklonal Birincil Antikor, ABD sınıf I / CE deney tüpünde ilk teşhişli cihazdır ve Roche'un BenchMark serisi otomatik boyama cihazlarında kullanılabilir.

ROS1.jpg

  ROS1 hakkında Tümör hücrelerinde yükseltilmiş ROS1 protein ekspresyonu, ROS1 gen yeniden düzenlemesinin varlığını gösterebilir. ALK (anaplastik lenfoma kinaz) için pozitif olan NSCLC tümörlerinde olduğu gibi, ROS1-pozitif akciğer tümörleri, ağırlıklı olarak genç ve sigara içmeyen bireylerde ortaya çıkmaktadır. Bazı ALK inhibitörlerinin ROS1 yeniden düzenlemesini barındıran tümörlerde de aktif oldukları gösterilmiş olduğundan, bu özellikle önemlidir. ALK düzenlemelerine karşı hedeflenen, tirozin kinaz inhibitörlerinin ROS1 ile yeniden düzenlenmesine neden olan kanserlerin tepkisini araştıran klinik araştırmalarla birlikte ROS1-pozitif kanser vakalarının araştırılmasına ilgi son yıllarda artmıştır. Akciğer Kanseri Hakkında Akciğer kanseri her dakika üçten fazla kişinin ölüme neden olur ve dünya çapında en yaygın kanserdir. Her yıl yaklaşık 2,1 milyon kişiye bu tanı konulmaktadır. Akciğer kanseri, küçük hücreli olmayan akciğer kanseri (KHDAK) ve küçük hücreli akciğer kanseri (SCLC) olmak üzere iki ana alt tipe ayrılır. Tüm akciğer kanserlerinin yüzde 85 kadarı, adenokarsinom, skuamöz hücreli karsinom ve büyük hücreli karsinom halinde daha da alt dallara ayrılabilecek NSCLC'dir. Bu alt tiplerin doğru bir şekilde sınıflandırılması ihtiyacı, hedefli tedavilerin getirilmesiyle artmıştır. Hedefe yönelik tedaviler, akciğer kanseri tedavi paradigmasını, sadece histolojik alt tiplere dayanmaktan, onkojenik mutasyonlar ve füzyonları içeren alt tiplendirmeyi dahil etmekten uzaklaştırmıştır. Roche, akciğer kanserini daha iyi teşhis etmek ve alt tiplere daha iyi ayırabilmek için yenilikçi araçlar geliştirmeye kararlıdır. Roche hakkında Roche, insanların yaşamlarını iyileştirmek için bilimi ilerletmeye odaklanan ilaçlar ve hastalıkların teşhisleri alanında bir dünya lideridir. İlaçların ve hastalıkların teşhislerini tek bir çatı altında birleştirilen güçlü yönleri, Roche’u kişiselleştirilmiş sağlık hizmetlerinde lider haline getirmiştir. Roche’un her hastaya en doğru tedaviyi en iyi şekilde uygulamak gibi bir hedefi vardır. Roche, onkoloji, immünoloji, enfeksiyonel hastalıklar, oftalmoloji ve merkezi sinir sistemi hastalıklarında ciddi anlamda farklılaşmış ilaçları sayesinde dünyanın en büyük biyoteknoloji şirketidir. Roche ayrıca in vitro diagnostik (vücut dışında kullanılan tıbbi teşhis gereçleri) ve doku bazlı kanser teşhisi konusunda dünya lideri ve diyabet yönetiminde bir öncüdür. 1896’da kurulan Roche hastalıkları önlemek, teşhis etmek ve tedavi etmek ve topluma sürdürülebilir bir katkıda bulunmak için daha iyi yollar aramaya devam ediyor. Sirket ayrıca, tüm ilgili yetkililerle birlikte çalışarak hastaların tıbbi yeniliklere erişimini iyileştirmeyi hedeflemektedir. Roche tarafından geliştirilen 30 ilaç, Dünya Sağlık Örgütü Temel İlaçlar Model Listesi’nde yer almakta olup, aralarında hayat kurtaran antibiyotikler, antimalaryalar ve kanser ilaçları bulunmaktadır. Ayrıca, üstüste on yıl Roche, İlaç Endüstrisinde Dow Jones Sürdürülebilirlik Endeksleri (DJSI) tarafından en sürdürülebilinir şirket olarak tanınmıştır. Merkezi İsviçre, Basel’da bulunan Roche Grubu 100’den fazla ülkede faaliyet göstermektedir ve 2018 de dünta çapında yaklaşık 94.000 kişiyi istihdam etmektedir. 2018 yılında Roche, Ar-Ge’ye 11 milyar CHF yatırım yaptı ve 56.8 milyar CHF satış yaptı. Genentech Amerika Birleşik Devletleri’nde bulunan tamamen Roche Grubu’na ait bir üyedir. Japonya’da bulunan Chugai Ilaç da Roche’nin çoğunluk hissesinin bulunduğu bir firmadır. Daha fazla bilgi için, lütfen www.roche.com adresini ziyaret edin.

KAYNAKÇA:https://diagnostics.roche.com/global/en/news-listing/2019/roche-launches-first-in-vitro-diagnostic-IHCtest-to-detect-ROS1-protein-in-cancers.html

bottom of page